fbpx

Laatst bezocht ik de zomer-barbecue van onze partner HighTouch executive search. Ik raakte er in gesprek met de CEO van een multinational. Ergens in dat gesprek vroeg hij mij welke trends wij in Leiderschap waarnemen. Tot zover mijn inspiratiebron.

Vervolgens bedacht ik mij dat het nuttig is om dat hier met je te delen. Zo kun je je bij deze trends aansluiten en je erop voorbereiden in de ontwikkeling van je organisatie.

Maatschappelijke trends
De trends in leiderschap worden vanzelfsprekend ingegeven door maatschappelijke trends. In de maatschappij zien we:

  • Dat alles steeds sneller gaat,
    door snelle communicatie (computers, waaronder smartphones) en breed beschikbare informatie (internet).
  • Dat alles steeds complexer wordt,
    door internationalisering (bijvoorbeeld EU-juridisch) en snelle technologische ontwikkeling (door steeds hoger opgeleide mensen).
  • Dat mensen in toenemende mate meer vrijheid, balans en zelfontplooiing zoeken.

Voor de fijnproevers: Natuurlijk is bovenstaande niet geheel uitputtend, maar het zijn belangrijke maatschappelijke trends waarbij ik de onderliggende ontwikkelingen ter verduidelijking even geschetst heb.

Gevolgen voor leiderschap
Dit heeft de volgende gevolgen voor leiderschap:

  • Om op termijn te kunnen overleven moeten organisaties flexibel en snel inspelen op kansen en bedreigingen die zich van overal snel aandienen. Vooral in de wat grotere organisaties staat een top-down beslis-hiërarchie dit in de weg: Het topmanagement kan immers niet (meer) overal verstand van hebben en communicatielijnen werken belemmerend.
  • Een uitstekende oplossing en een duidelijke trend is de ontwikkeling naar wat wij ‘gedistribueerd leiderschap’ noemen. Daarbij zijn medewerkers, in lijn met een duidelijke strategie, ondernemend in hun onderdeel van de business. Denk daarbij aan medewerkers die op hun vakgebied kansen herkennen en ze vanuit een bepaald mandaat benutten.) Dit vraagt dus om een heldere bedrijfsstrategie en ondernemende medewerkers.
  • In Nederland zien we verder dat medewerkers vaker als zzp-ondernemer aan de slag gaan. Voor organisaties hebben flexibele arbeidskrachten natuurlijk voordelen maar ook nadelen zoals verminderde communicatie, motivatie en loyaliteit. Dit vergt van leiders dat ze helder en motiverend leidinggeven.

Bovenstaande maakt duidelijk dat leiderschap in de volle breedte en in samenhang dient te worden ontwikkeld, op het vlak van zowel de organisatie als de persoon. Bij Leadership Management (LMI) hebben wij hiermee in Nederland en wereldwijd veel ervaring opgedaan. Neem dan ook gerust contact met ons op als u vragen hebt; een eerste verkenning is altijd gratis.

Mijn vraag luidt ditmaal: Hoe speelt jouw organisatie in op bovenstaande trends?

Graag tot de volgende blog,
Edwin Hoek

 

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Leider?

Maak dan kennis met de verschillende facetten van Leiderschap.
Download dan nu ons GRATIS eBook: De Effectieve Leider – Persoonlijk Leiderschap